3 Supernodes en funcionament

Ja tenim 3 Supernodes en funcionament:

Els 2 primers que vam enllaçar son al carrer Unió, entre els números 2 i 5, és un enllaç peculiar, ja que no enllaça amb antenes, sinó amb un cable de xarxa que va de teulada a teulada. S’enllacen 2 RB750GL de casa de l’Albert fins a casa del Jordi. Per configurar-lo ens va ajudar la Blackhold que n’és una experta.

2SuperNodes-guifi_lillet

El 3er. Supernode es construeix sobre un antic enllaç que tenia l’Albert des d’Unió 2 al Santuari de Falgars per enllaçar l’estació meteorològica i la webcam que hi ha allà. Una 3a. RB750GL controla aquest Supernode des del Santuari fent servir les antenes que ja hi tenia l’Albert.

3SuperNodes-guifi_lillet

PobUnio2: Supernode que enllaça amb PobUnio5 i amb PobSFalgars que a més te un Servidor, una Estació Meteorològica i una Webcam.

PobUnio5: Supernode que enllaça amb PobUnio2, te un Servidor i un AP per connectar-s’hi Usuaris Finals. El Servidor és el que controla les Gràfiques, l’Ftp i el Proxy Federat.

PobSFalgars: Supernode que enllaça amb PobUnio2 i més endavant ha d’enllaçar amb SJCMalPas, te un Servidor, una Estació Meteorològica i una Webcam.

Més

Ja tenim Servidor, anomenat “Ventura”

logo_guifiJa tenim el Servidor Ventura en marxa!

És un servidor que esta sota el Supernode PobUnio5, Cal Ventura, i dona els següents serveis:

  • Servei de Noms DNS
  • Servidor FTP o disc compartit
  • Servei de Rellotje NTP
  • Servei de Proxy Federat (Porta a Internet)
  • Servidor de gràfiques SNP

Per accedir-hi a traves d’internet hi ha la adreça externa: http://pobunio5.qui.guifi.net

Per accedir-hi des de dins de guifi.net l’adreça és aquesta: 10.138.66.106

 Més