Com obtenir una ip fixa lliure i gratuïta

No totes les connexions a internet tenen una ip fixa, la majoria són ips dinàmiques i quan tenim un servidor a guifi.net ens cal tenir-ne una per tal d’accedir a ell des d’Internet.

Per aconseguir-la, hi ha el servei Qui.guifi.net que és un servidor de noms per ip dinàmiques lliure i gratuït esta allotjat a un servidor de Solicom a la Universitat Jaume I de Castelló.

 

Servidor guifi_net

Per poder utilitzar el servei només ens cal pertànyer al projecte guifi.net

Per a més informació consulteu la seva web http://qui.guifi.net on s’explica molt bé com crear-lo i preparar l’equip.

Més

Configurar un Supernode amb una RB433 amb 2 enllaços troncals WDS i un AP

Aquest és un Supernode que ha d’enllaçar una illa amb la Troncal general. Està situat al cim d’una muntanya on no hi ha llum, és un Supernode Solar. És possible que més endavant des d’aquí surtin altres enllaços cap a altres llocs de la comarca així doncs l’hem de crear amb vistes al futur.

Per començar crearem la RB433, afegint un trasto:

01 - MalPas - Crear la RB433

Al apartat Nom Curt li posarem de nom: SJCMalPas-RB433
A Marca i Model, tot i que hi ha una RB433, seleccionarem la Mikortik, Routerboard 600, amb RouterOS 5.X i amb la MAC del trasto:

02 - MalPas - Crear la RB433

 

Seguidament dins de la RB433 ja creada, hi afegirem la primera radio Radio0:

03 - MalPas - Crear la RB433 afegir radio0
Ara per seguir una nomenclatura i ordre, i fer més cenzill localitzar les coses, aplicarem aquesta regla, imaginarem un camí d’entrada i camí de sortida:

TRONCAL –entrada–> Supernode –sortida–> ILLA = CAPPortet-SJCMalPas-PobSFalgars sempre una direcció, d’entrada cap a sortida. (p.e.: dins una mateixa zona seria: PobUnio2-Unio5)

Pels SIIDs farem el seguent: “CAPPortet-SJCMalPas” i “SJCMalPas-PobSFalgars”.

Posem la MAC, el SIID, el Protocol en aquest cas és de 5GHz, i el Canal, també a Accepta clients? li direm que No ja que és un enllaç de Troncal. el Tipus d’angle.

També desplegarem a wLan/Lan – 1 adreça(es) i triarem 14 hostes, ja pensant en futurs enllaços en aquest Supernode:

04 - MalPas - Crear la RB433 afegir radio0

Continuem amb la 2a radio cliquem sobre el dibuix de l’antena amb un + vermell:

05 - MalPas - Crear la RB433 afegir radio1
I afegim la nova radio com hem fet amb la primera:

06 - MalPas - Crear la RB433 afegir radio1
Amb les següents dades: la MAC, el SIID, el Protocol a 2,4GHz, el Canal, tampoc accepta clients, i Tipus d’angle:

07 - MalPas - Crear la RB433 afegir radio1
Fins aqui hem creat les 2 radios per WDS, ara hi afegirem una radio per fer d’AP:

08 - MalPas - Crear la RB433 afegir radio2
I afegim altre cop una nova radio:

09 - MalPas - Crear la RB433 afegir radio2
Aquí canvien algunes de les dades: la MAC, el SIID, el Protocol també a 2,4GHz i el Canal, aquesta Si que accepta clients. i el Tipus d’anglé el deixem a sector 120 degrees.

10 - MalPas - Crear la RB433 afegir radio2
Ara anirem a la Secció de connexions per cable i desplegarem 1 interficie per affegir-n’hi una de nova clicant sobre el dibuix de la tarja amb el + vermell:

11 - MalPas - Crear la RB433 afegir interface
Li definirem el Nom: ether1 i guardarem per continuar.

12 - MalPas - Crear la RB433 afegir interface
Despleguem les interficies i ether1 per definir-li un rang d’ips 10.x.x.x clicant sobre el segon dibuix on hi ha les ips 10:

13 - MalPas - Crear la RB433 afegir interface
Seleccionarem 6 hostes, un /29 i el Creem

14 - MalPas - Crear la RB433 afegir interface
Ara anirem ja per enllaçar els 2 Supernodes, començarem pel primer (entrada-sortida recordeu?).

Ens situarem dins de la radio del Supernode d’entrada, (CAPPortet). Aquest ja en te varies, la nostra és la 5, posem la MAC, el SIID (CAPPortet-SJCMalPas), el Protocol a 5GHz i el Canal. i guardem i continuem.

15 - MalPas - Enllacar CAPPortet-SJCMalPas
Despleguem el wds/p2p – 0 adreça(es) i cliquem sobre les dues antenes amb una fletxa vermella.

16 - MalPas - Enllacar CAPPortet-SJCMalPas
Aqui se’ns desplegara una llista força llarga de altres Supernodes on enllaçar, en aquest cas com que es força llunyà ens el mostra al final de tot. Hem de triar el que diu **troncal** i te exactament el mateix nom que li hem posat al SIID:

17 - MalPas - Enllacar CAPPortet-SJCMalPas
Aqui hem de verificar que hi hagi posat 2 hostes, son els que ens fan falta, ja que les dues radios a enllaçar els hi cal una sola ip per cada una (en altres casos s’ha d’anar en compte ja que es diferent).

18 - MalPas - Enllacar CAPPortet-SJCMalPas
Ara toca enllaçar amb l’altre Supernode.

Ens situarem dins de la radio del Supernode: radio1, en aquest cas ja hi ha la MAC i el SIID posats. desplegarem el wds/p2p – 0 adreça(es) i clicarem per afegir l’enllaç.

19 - MalPas - Enllacar SJCMalPas-PobSFalgars
Com que els SIIDs dels 2 Supernodes son els mateixos ens és facil de trabar-lo. SJCMalPas-PobSFalgars

20 - MalPas - Enllacar SJCMalPas-PobSFalgars
Ara bé un moment delicat, ja que hem de posar 6 hostes i la web ens en dona 2. Abans de fer res hem de guardar i continuar, tal com queda despres de triar l’enllaç, amb 2 hostes.

21 - MalPas - Enllacar SJCMalPas-PobSFalgars
Ara per trobar quines ips hem de fer servir per posar 6 hostes, ens cal trobar un rang d’ips lliures. Per fer-ho farem servir aquest enllaç:

http://guifi.net/es/guifi/menu/ip/networksearch

Aqui seleccionarem 6 hostes, a Tipo backbone (que es per troncal ips 172), la zona on tenim el Supernode, com és el de Falgars hem posat Pobla de Lillet, La, i Yes a asignar.

22 - MalPas - Enllacar SJCMalPas-PobSFalgars
I ja ens ha trobat unes ips per poder fer servir: ens apuntarem la netstart: 172.25.47.241 i la seguent .243

23 - MalPas - Enllacar SJCMalPas-PobSFalgars
Despleguem la radio1 l’enllaç wds, i posem a IPv4 Local: la netstart 172.25.47.241 i a la IPv4 remota: 172.25.47.242, amb 6 hostes.

24 - MalPas - Enllacar SJCMalPas-PobSFalgars
Ara crearem la radio per fer d’AP cap als servidors:

25 - MalPas - Crear la nanobridge per AP0
Posem el nom curt, SJCMalPas-NSM2N (la N final és perquè apunta cap al nort), que sigui una NanostationM2, amb AirOs 5.2, la MAC com que ara no la se hi poso tots 00. i Guardem i Sortim.

26 - MalPas - Crear la nanobridge per AP0
NOTA: Mai enllaçarem a la RB una nanobridge des de dins al mateixa nanobridge, sempre ho farem des de dins la RB.

Des de dins la RB433, a Seccio de connexions per cable, despleguem les interficies i a wLan/Lan, despleguem, i ens sotriar a sota un endoll amb un + vermell (sense ips al costat). El cliquem per enllaçar.

27 - MalPas - Crear la nanobridge per AP0
Només ens deixara triar una antena, ja que només hi tenim aquesta (la hem creat abans). i ara Creem l’enlaç per cable.

28 - MalPas - Crear la nanobridge per AP0
Aqui veurem que ja ha creat l’enllaç, i li ha donat una ip seguent a la de la RB, nomes ens cal canviar a Interficie remota: el eth0 per Lan. i Guardem i sortim.

29 - MalPas - Crear la nanobridge per AP0
Ara crearem l’aparell per controlar l’estat de les bateries. Anem a Afegir un nou trasto: i seleccionem: Qualsevol trasto amb una IP publica (PC, consola, portàtil, pda..) i l’afegim

30 - MalPas - Crear aparell mesurar bateries
Posem el Nom curt, i Guardem i sortim.

31 - MalPas - Crear aparell mesurar bateries
Ara tornem a la RB per enllaçar l’aparell per cable al rang de Servers (ether1): A Seccio de connexions per cable, despleguem les interficies i la ether1, aqui ens cal donar un rang d’ips. clicarem sobre el dibuix de les ips 10.x.x.x.

32 - MalPas - Crear aparell mesurar bateries
Hem de seleccionar 6 hostes, (podrem tenir 6 connexions, si en calguessin més posaríem mes hostes). i Creem:

33 - MalPas - Crear aparell mesurar bateries
Ja ens ha donat la primera IP, ara hi hem d’enllaçar l’aparell: clicant sobre l’endoll amb el + vermell:

34 - MalPas - Crear aparell mesurar bateries
Seleccionem l’aparell i el creem:

35 - MalPas - Crear aparell mesurar bateries
I ja ens l’ha afegit, només cal Guardar i Sortir.

36 - MalPas - Crear aparell mesurar bateries
I per fi, ja tenim els 3 trastos creat i enllaçats, només ens quedara pujar l’unsolclic a la RB433 (i comprovar que tot esta bé), posar les ips a la nanobridge i al controlador de bateries.

37 - MalPas - Tot creat

Més