Web de tecnologia, informàtica i telecomunicacions

Especialment per fer xarxa oberta i neutral guifi.net a l’alt Berguedà.

 

guifi.net és una xarxa de telecomunicacions que es desenvolupa sota un acord que garantitza que la xarxa és de lliure accés, oberta a la participació, oberta al coneixement i neutral en el transport de les dades. La xarxa interconnecta les persones que en formen part (la comunitat), i facilita l’accés a Internet. La fundació guifi.net empara legalment l’acord i la xarxa.

Comentaris