utilities-terminalCom posar 2 IPs a un Servidor de guifi.net, la de la Lan i la de guifi.net

Si tenim el Servidor a la nostra Lan amb una IP: 192.168.1.x podem configurar-li una segona IP virtual 10.x.x.x amb la que es connecti a guifi.net.
Editem el fitxer /etc/network/interfaces

# nano /etc/network/interfaces

i la configuració ha de quedar així:

# Interfíce de xarxa de bucle invertit
auto lo
iface lo inet loopback
# La interfíce de xarxa principal
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.3
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
# Interfíce virtual per a assignar-li una ip de guifi.net
auto eth0:1
iface eth0:1 inet static
address 10.138.66.106
netmask 255.255.255.248
up route add -net 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 gw 10.138.66.105

Notes:

  • La Lan (router) ha d’estar connectada a la RB a la boca de Servidors.
  • La IP 10.138.66.106 és d’un Servidor al node PobUnio5, per posar-ho a altres servidors cal canviar aquesta IP junt amb la del gw.

Fontca.wiki.guifi.net/wiki/Configurar_xarxa